My lokalnie

Jesteśmy mocno związani z miejscem, w którym znajduje się firma. Bardzo doceniamy jak wiele korzyści daje nam okolica, dlatego chcemy aby i nasze działania jak najwięcej dały społeczności lokalnej.

Polan to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie, co jest powodem do dumy, ale niesie z sobą również pewne obowiązki w stosunku do otoczenia. Część z nich jest nałożone wprost przez przepisy prawa - jak np. płacenie podatków lokalnych czy spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska. Inne rzeczy wynikają wprost z kalkulacji biznesowej i racjonalnej działalności – zatrudniamy na stałe 150 pracowników, praktycznie w całości z gminy Żabno, w sezonie dodatkowo 150 osób, z czego większość to studenci, dla których warunki pracy sezonowej są na tyle atrakcyjne, że preferują ją w stosunku do wyjazdu do pracy za granicą, jak większość ich rówieśników z innych regionów Polski.

Ogromne znaczenie dla tutejszej społeczności ma fakt, że kilkuset okolicznych rolników ma podpisane z nami długoletnie umowy kontraktacyjne, a spółka nie tylko zapewnia im dostęp do najlepszych nasion, zbyt na płody rolne, stabilne ceny i gwarantowane zakupy, ale również ich wspiera merytorycznie poprzez przeprowadzanie szkoleń, a ostatnio nawet przez zorganizowanie grupy producentów rolnych, wpisanej do rejestru przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Jednak nasze działania w środowisku, w którym pracujemy idą dużo dalej. Aktywnie wspieramy okoliczne szkoły, domy pomocy społecznej oraz jesteśmy głównym sponsorem tytularnym lokalnej drużyny piłkarskiej Polan Żabno.